iso standardy

Ostrava se řadí mezi první města v České republice, kde byl použit dálkový odečet spotřeby vody pro spotřebitele. Tzv. Smart metering byl společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (dále OVAK) představen veřejnosti v roce 2017 a společnost za něj získala, v rámci celonárodní soutěže „Chytrá města pro budoucnost,“ zvláštní cenu poroty za významný přínos pro hospodaření s pitnou vodou. V současnosti je již osazeno přes 10 tis. kusů vysílačů, v roce 2020 se očekává připojení dalších 5 tisíc kusů a rozšíření technologie na všech 32 tisíc vodoměrů na území Ostravy je plánováno do konce roku 2024. Společnost tak plní svůj slib rozvoje této technologie v Ostravě, ke kterému se zavázala při jejím prvním uvedení do ostrého provozu v roce 2017. Pilotní instalace a testování Smart Meteringu bylo započato v roce 2014. Od té doby provozujeme celkem 28 přijímačů. V roce 2019 jsme pokryli touto sítí všechny klíčové ostravské městské objekty a obvody.

V případě, že máte problém s přehráváním videa nebo se vám video nezobrazuje správně, nainstalujte si prosím tento kodek: Media Player Codec Pack