iso standardy

Ostrava je, jako každé velké město, závislá na mnoha systémech, které jsou nutné pro jeho existenci a bezproblémový život obyvatel. Jednou z nezbytností je i funkční kanalizace. Ta ostravská je dlouhá více než 919 km a na jejím konci je Ústřední čistírna odpadních vod v Ostravě-Přívoze. Kanalizační síť je složitý organismus, který pracuje pod dohledem kvalifikovaných odborníků společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) za pomoci moderní techniky. O tom, jak bude kanalizace ve městě fungovat, rozhodují také občané a firmy tím, jak dodržují Kanalizační řád, který určuje, co do kanalizace paří a co ne. Nejčastější chybou je vhazování velkých hygienických předmětů jakými jsou např. vlhčené ubrousky, ruličky od toaletního papíru aj. nebo vylévání tuků, které se srážejí a nabalují se do velkých ucpávek zamezujících toku kanalizace tak, že dochází k haváriím včetně zaplavování sklepních prostor.

V případě, že máte problém s přehráváním videa nebo se vám video nezobrazuje správně, nainstalujte si prosím tento kodek: Media Player Codec Pack