iso standardy

V souvislosti s výskytem koronaviru vyvolávajícího infekční onemocnění COVID-19, informujeme zákazníky OVAK o následujících faktech.Koronavirus se přenáší zejména kapénkovou cestou, přímým fyzickým kontaktem s nakaženou osobou nebo kontaktem s předměty, jichž se dotkl nakažený a následným přenosem ústy nebo sliznicemi. Přesto bylo preventivně rozhodnuto o dochlorování vody na provozovaných zdrojích na maximální možnou úroveň povolenou Vyhláškou č. 252/2004 Sb., která stanovuje hygienické požadavky na pitnou vodu a rozsah její kontroly. V tuto dobu o to více apelujeme naše klienty, aby dodržovali patřičná nařízení Kanalizačního řádu a nevhazovali do kanalizace nevhodné předměty. Upozorňujeme, že použité kapesníky patří do odpadkového koše a nikoliv do kanalizace, protože mohou být zdrojem koronavirové infekce. Sledujte další aktuální reportáže o kvalitě vody a čištění odpadních vod v Ostravě na ČT3 Život na třetí a na ČT1 Dobré ráno

V případě, že máte problém s přehráváním videa nebo se vám video nezobrazuje správně, nainstalujte si prosím tento kodek: Media Player Codec Pack